KALENDARIUM

6 november
Vårt levande musikarv
Kungliga Musikaliska Akademien

14-15 november
Vart är musiken på väg? Perspektiv från forskning, bransch och politiker. Musikkonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm/Mirac. www.mirac.se

14-19 juli 2019
IAML-kongress i Kraków, Polen

Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kia Hedell, sekreterare
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
kia.hedell[at]ub.uu.se
tfn 018-471 29 13

Kassör
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Besa Spahiu
Skiftesvägen 28
187 31 Täby
besa.spahiu[at]musikverket.se

Plusgiro 65 21 22-3
Organisationsnummer 802418-9915

AKTUELLT

Seminarium om Vårt levande musikarv

Välkommen till heldagsseminariet Vårt levande musikarv! Seminariet äger rum tisdagen den 6 november i Stockholm. Plats: Kungliga Musikaliska Akademien, Blasieholms torg 8. Kostnad: 400 kr.

Saxat ur programmet: ”Vilken musikhistoria berättar källorna och vad ska vi fråga dem?” med Mattias Lundberg, ”Levande musikarv i vårt mångkulturella samhälle” med Dan Lundberg, ”Den svenska militärmusikens historia” med Torgny Hanson. Dessutom blir det en presentation av de båda jubilarerna Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen svenska tonsättare liksom en paneldiskussion på temat Digitalisering och kulturarv. Fullständigt program.

Sista anmälningsdag: 28 oktober (begränsat antal platser). Anmälan görs på denna anmälningsblankett.

Arrangörer: Kungliga Musikaliska Akademien och SMBFStyrelsen vald på årsmötet 19 april 2018: Besa Spahiu (kassör), Kia Hedell (sekreterare), Yvonne Suopanki-Lakso, Tobias Danielsson, Staffan Lundmark, Niklas Bogren Persson (vice ordförande), Johanna Grut. Ordförande Pia Shekhter saknas på bilden. Foto: Lena Nettelbladt

INSPIRATION

Höstens partitur

Spela!


Sök på nätet i
Uppsala universitetsbiblioteks musikkataloger!

Nu är alla bibliotekets papperskataloger över musiksamlingen digitaliserade och tillgängliga online. Botanisera i musiksamlingen med noter från medeltid till nutid via katalogerna på bibliotekets hemsida!

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-10-18