Tips för musikbibliotekarien

Länktips

Internet-resurser för musikbibliotekarier / Musik- och teaterbiblioteket

Ämnesguide för musik

Riktlinjer för indexering av noter

Tillämpningsanvisningar för katalogisering av musiktryck / Kungliga biblioteket

Uniforma titlar, UT-lista från 2012

Musiken i DDK / Musik- och teaterbiblioteket

Dewey musik - inspelningar / Olle Johansson, Kungliga biblioteket

Dewey-lathund för folkmusik

Dewey-lathund för populärmusik

RDA-presentation (Resource Description and Access)

Musikämnesord - Godkända musikämnesord och genre/formtermer finns i Svenska ämnesord (SAO) och är sökbara i Kungliga bibliotekets Auktoritetsdatabas

Det går bra att föreslå nya ämnesord och genre/formtermer till KB:s ämnesordsredaktion via detta webbformulär


Kanske roligare att katalogisera noter med fina omslag..?

SMBF
Denna sida senast uppdaterad 2018-01-26